REPTES I NECESSITATS SOCIALS DE LA CIUTAT

REPTES I NECESSITATS SOCIALS DE LA CIUTAT

REPTES I NECESSITATS SOCIALS DE LA CIUTAT
Taula Rodona: Ciutadania i espai públic
Dilluns, 12 de desembre
18.00 h CCCB 
Moderador:  Josep Maria Llop
Participants: Manuel Delgado, Universitat de Barcelona, Nadja Monnet.
Institut Català d’Antropologia,  Elvira Pujol, Jornades Re-Pensar
Barcelona,  Mónica Oliveras.  Arxiu Europeu de l’Espai
Públic del CCCB

Dins el curs del CUIMPB: CIUTATS, EN (RE)CONSTRUCCIÓ, necessitats
socials, millora de barris i nous instruments de transformació urbana.
(veure
programa)

Data:12, 13 i 14 de desembre
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona