Jornades REpensar Barcelona- REcuperar la ciutat

Jornades REpensar Barcelona- REcuperar la ciutat

Jornades REpensar Barcelona- REcuperar
la ciutat

Participació de Sitesize
en la sessió nº8, conjuntament amb Connie Mendoza (aavc) i Susana
Noguero (Platoniq)

Dijous 19 de maig 2005, La Fera, Santa Àgata 26 Barcelona.