PAISATGES DE LA REPRESENTACIÓ CULTURAL

PAISATGES DE LA REPRESENTACIÓ CULTURAL

PAISATGES DE LA REPRESENTACIÓ CULTURAL

(Representar el Ripoll a Sabadell)
4 de maig Casal Pere IV, Sabadell

Conferència de Sitesize, en les V Jornades de Difusió
del Patrimoni del Riu Ripoll.
Organitzades per “Amics del
Ripoll”