FOTOGRAFIA I PAISATGES DE LA CONTEMPORANEÏTAT

FOTOGRAFIA I PAISATGES DE LA CONTEMPORANEÏTAT

FOTOGRAFIA I PAISATGES DE LA CONTEMPORANEÏTAT
4 de març 2005. Ronda Oest _Sabadell.
Taller recorregut dins del Seminari organitzat per l’Escola Superior
de Disseny ESDI –Sabadell.

FOTOGRAFIA Y PAISAJES DE LA CONTEMPORANIEDAD
4 de marzo de 2005. Ronda Oest _Sabadell.
Taller recorrido dentro del Seminario organizado por la Escuela Superior
de Diseño ESDI –Sabadell