videos & publicacions: Ciutadans 22@

 

 

 

Ciutadans
22@

Vídeo: Ciutadans 22@ (2004)

Descripció: Documental enregistrat al llarg de l’any
2003 al barri de Poblenou de Barcelona, on te lloc la construcció
del pla urbanístic 22@. Aquest pla impulsat per l’Ajuntament,
pretén situar Barcelona dins el mapa internacional de ciutats globals.

Per tal d’atraure inversors i
capital, part del territori del barri és objecte d’una profunda
transformació, tant dels usos del sòl com del sentit del
que és urbà. La prioritat de tranformar els espais de l’industria
obsoleta cap a noves formes de producció lligades a l’economia
del coneixement, està definint unes tipologies urbanistiques en
les que l’especulació i la promoció econòmica de
la ciutat pasa per davant d’uns valors urbans que permetin la pervivència
d’un teixit social que ha estat sempre un dels principals patrimonis del
Poblenou.
Un gran nombre de ciutadans així com els afectats que han hagut
de deixar les seves cases per les expropiacions, s’han mobilitzat
i han donat visibilitat a un procés que deixa entreveure l’escasa
possibilitat de participació de la ciutadania en la presa de decisions
sobre el que directament els afecta.

Avaluar el model Barcelona a peu de carrer, seguir el trasllat dels actius
econòmics i social en l’intercanvi que s’està produïnt,
poder reconèixer els arguments que s’utilitzen per definir l’estructura
i els usos socials de la ciutat en la necessitat de participar amb compromisos
actius en la seva construcció. Aquests poden ser alguns dels objectius
que ens mouen a generar treballs de seguiment, representació i
participació social i territorial des del col·lectiu Sitesize.

El documental presentat, és
una sintesi en format video del treball de seguiment realitzat al llarg
de tot l’any 2003 i que prenent la base argumental del canvi urbà
del Poblenou s’ha anat construint en format on line a l’adreça: www.sitesize.net/poble9 com un diari temporal dels encontres i els lligams traçats amb
les persones, col·lectius i actors socials implicats i sotmesos
a les exigencies d’aquesta transformació.

Fitxa tècnica:
Dvd, durada: 30 minuts
Càmara: Elvira Pujol Masip
Edicó: Sitesize
Postproducció: Guedelac produccions
Edició
de DVD en versió original i subtítols en Castellà
i anglès

Interessats contactar a: info@sitesize.net

 

 

Ciudadanos
22@

Video: Ciutadans 22@ (2004)

Descripción: Documental grabado a lo largo del año
2003 en el barrio de Poblenou de Barcelona, donde tiene lugar la construcción
del plan urbanístico 22@. Este plan impulsado por el Ayuntamiento,
pretende situar Barcelona dentro del mapa internacional de ciudades globales.

Con la finalidad de atraer inversores
y capital, parte del territorio del barrio es objecto de una profunda
transformación, tanto de los usos del suelo como del sentido de
lo urbano. La prioridad de tranformar los espacios de la industria obsoleta
hacia nuevas formas de producción ligadas a la economía
del conocimiento, está definiendo unas tipologías urbanísticas
en las que la especulación y la promoción económica
de la ciudad pasa por encima de valores que permitan la pervivéncia
de un tejido social que ha sido siempre uno de los principales patrimonios
del Poblenou.
Un gran número de ciudadanos así como los afectados que
han tenido que dejar sus casas debido a las expropiaciones, se han movilitzado
y han dado visibilidad a un proceso que deja entreveer la escasa posibilidad
de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
sobre lo que directamente les afecta.

Evaluar el modelo Barcelona a pie de calle, seguir el traslado de los
activos económicos y sociales en el intercambio que se está
produciendo, poder reconocer los argumentos que se utilitzan para definir
la estructura y los usos socials de la ciudad, en la necesidad de participar
con compromisos activos en su construcción. Estos podrían
ser algunos de los objectivos que nos mueven a generar trabajos de seguimento,
representación y participación social y territorial desde
el colectivo Sitesize.

El documental presentado, es una
síntesis en formato vídeo del trabajo de seguimiento realizado
a lo largo del año 2003 y que tomando la base argumental del cambio
urbano del Poblenou se ha ido construyendo en formato on line en la dirección: www.sitesize.net/poble9 como un diario temporal de los encuentros y vínculos trazados con
las persones, colectivos y actores sociales implicados y sometidos a las
exigéncias de esta transformación.

Ficha técnica:

dvd, duración: 30 minutos
Cámara: Elvira Pujol Masip
Edición: Sitesize
Postproducción: Guedelac produccions
Edición
de DVD en versión original y subtítulos en Castellano e
inglés.

Interesados
contactar con : info@sitesize.net

 

 

link:poble9
_03 time line

espais en des/construcció