Agència de Turisme Popular. Transfer BCN.

Agència de Turisme Popular. Transfer BCN.

Agència de Turisme Popular. Transfer BCN. Turisme i recomposició global.
Iniciem l’edició 2020 de l’ATP amb exploracions i accions de comunicació entre ciutats, sobre l’escenari de decreixement i recomposició del model turístic que la situació de pandèmia ha accentuat.

Agencia de Turismo Popular. Transfer BCN. Turismo y recomposición global.
Iniciamos la edición 2020 de la ATP con exploraciones y acciones de comunicación entre ciudades, sobre el escenario de decrecimiento y recomposición del modelo turístico que la situación de pandemia ha acentuado.

https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/2020/07/24/atp-transfer-bcn/