Agència de Turisme Popular. Sortida >>Salida >>Way Out

Agència de Turisme Popular. Sortida >>Salida >>Way Out

Agència de Turisme Popular. Sortida >>Salida >>Way Out
Iniciem l’edició 2021 de l’ATP amb noves exploracions i accions de comunicació entre ciutats, per a conèixer respostes a la recuperació ciutadana de l’espai urbà postpandèmia. Ho fem amb una primera acció:
Way out # 1 Lower East Side, NY – Sants, Barcelona. Diumenge 9 de maig de 2021 de 17h

Iniciamos la edición 2021 de la ATP con nuevas exploraciones y acciones de comunicación entre ciudades, para conocer respuestas en la recuperación ciudadana del espacio urbano postpandèmia. Lo hacemos con una primera acción: Way Out # 1 Lower East Side, NY – Santos, Barcelona. Domingo 9 de mayo de 2021 de 17h

+info: https://sitesize.net/agenciadeturismepopular/sortida-salida-way-out/