Taller de dibuix vivencial 1.0

dibuix-vivencial-web

A càrrec d’ Eulàlia Valldosera i Elvira Pujol Masip

Organitza: Sitesize (Espai d’Art)

Dates: Dilluns 27 de juny, 4 i 11 de juliol (16h a 20:30h)

Lloc: Sitesize (Espai d’Art)

Aquest taller proposa endinsar-nos individual i col.lectivament en el dibuix com una eina i porta al món subtil, des de l’experiència creadora de les seves impulsores i d’ençà la col·laboració sorgida entre elles.

Tot i que es permet assitir a una sola sessió, el taller consta de tres sessions amb una periodicitat setmanal amb l’objectiu de formar un grup estable amb una pràctica continuada per tal de constel·lar, entre tots, les recerques individuals, assolint els resultats de co-crear a un nivell profund.

A partir de la línia iniciada per Eulàlia Valldosera a Economia de la visió amb l’acció de lectura, sanació i recodificació d’uns habitatges, i de la pràctica del dibuix desenvolupada per Elvira Pujol Masip en el seu projecte B3sti4ri, rescatarem el dibuix com a escriptura cognitiva, capaç de desvetllar l’anatomia del dolor i la possible intromissió de programes col·lectius heretats en la nostra memòria corporal. De la pràctica del dibuix perceptiu i la seva interpretació extraurem informació vital per a la nostra regeneració i autoconeixement.

Aproximant-nos a l’obra de l’artista i mèdium Josefa Tolrà, investigarem un llenguatge autònom que ens apropi a l’exploració d’elements capaços d’analitzar la nostra experiència subjectiva. Des d’aquesta condició, la línia dibuixada és un organisme viu i reflexiu del nostre pensament produït en el temps present, una meditació conscient i al seu torn un acte de radicalitat cap als models hegemònics del capital simbòlic imposat. Des d’una realitat que ella anomenava fluídica, la “Pepeta” no fa diferència entre rebre i donar, i mentre dibuixa revela i sana allò que apareix, sense diferència entre la realitat tridimensional de la resta de dimensions. Al dibuixar la Josefa Tolrà convoca el flux de la llum a través seu convertida en canal, per ella circula la informació que recodifica tot allò que capta amb l’ull interior i el cor.

Així com l’escriptura ha llaurat el costat dret i analític de l’ésser humà, reivindiquem aquesta altra manera d’escriure des de l’hemisferi oblidat, per tal de poder dur a terme els canvis necessaris en el nostre entramat psíquic i fer front a un món que demana revisar el nostre concepte d’economia entesa ja des de la reciprocitat.

 

Programa de taller previst

sessió 1:

introducció
pràctica de dibuix com a experiència perceptiva 1

sessió 2:

aproximació a l’obra de la Josefa Tolrà
pràctica de dibuix com a experiència perceptiva 2

sessió 3:

co-creació i recerca
pràctica de dibuix com a experiència perceptiva 3

Elvira Pujol Masip condueix tallers basats en la pràctica del dibuix com a eina de presa de contacte amb l’inconscient i sap interconnectar el treball individual amb el col·lectiu.

Eulàlia Valldosera aportarà les seves lectures individuals als temes dibuixats mitjançant el seu art de canalitzar i la seva capacitat de visionar també els patrons arrelats en el cos energètic d’alguns dels participants.

 


Aquest taller és una invitació oberta a qui se senti anomenat a iniciar una pràctica del dibuix com a medicina i gestador de llibertat. Les places són limitades.

Aportació per sessió de taller: 50€

Les persones que assisteixin a les tres sessions ténen un descompte de 20€ en el preu final.

Cal màxima puntualitat, portar llapissos o les teves eines preferides de dibuix

Inscripcions entre el dia 1 i 15 de juny amb un breu texte de motivació de mitg DIN A4 i un cv resumit en un DIN A4 al mail: territori(a)sitesize.net

Es confirmarà la plaça el dia 17 de juny.

Per tal que la reserva sigui efectiva cal abonar 30€ un cop confirmada la plaça.


 

Bio Elvira Pujol Masip

Artista visual. Des de 2006 recopila notes, materials i documents diversos que es mostren sota la forma d’arxiu i a través del site archivosincronico.net. És cofundadora del col·lectiu Sitesize del que forma part des de 2002 i amb el qual ha exposat i realitzat projectes en Virreina Centre de la Imatge, La Capella, MACBA, CCCB, Pavelló de Catalunya 53a Biennal d’Art Contemporani de Venezia, Matucana 100 (Santiago de Xile), La Casa Encendida, Idensitat, Bòlit Centre d’Art Contemporani, L’Estruch, Hangar, CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, Can Xalant i Fundació Palau entre altres. Actualment desenvolupa una residència de recerca sobre art i pedagogia en el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía i explora mitjançant el dibuix i la imatge audiovisual el funcionament del món i la realitat somiada. El seu projecte B3sti4ri (2015) recull un compendi de dibuixos que a la manera de bestiari presenta animals, monstres i altres criatures imaginàries.

Bio Eulàlia Valldosera

Nascuda el 1963 a Vilafranca del Penedès, va viure a Holanda i Alemanya mentre va representar al nostre país en nombroses biennals durant la dècada dels ‘90, sent encara una desconeguda al nostre país. L’impacte de la seva retrospectiva que li va dedicar la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona) i Witte de With (Rotterdam) en 2001 li va procurar el Premi Nacional que atorga la Generalitat a Catalunya. Més recentment la seva individual al Museu Reina Sofía (2009) la va situar com a pionera i figura generatriu d’una manera de fer que recorre transversalment tots els mitjans.

Amb les seves instal·lacions lumíniques i la seva capacitat d’escenificació mitjançant objectes quotidians, i l’ús de la tecnologia, genera espais psicològics que desvetllen l’ombres del nostre imaginari col·lectiu des d’una actitud polític-personal crítica respecte a qüestions de gènere, producció i context expositiu.

Aquest any ha treballat en una sèrie d’instal·lacions sobre el canvi climàtic on l’aigua i les deixalles que la contaminen són el material metafòric i literal del seu treball en el qual la llum solar va prenent protagonisme. El tema en comú de les seves últimes obres: l’herència tòxica i la seva petjada corporal i anímica que portem d’un passat irresolt.

Les seves darreres recerques Eulalia Valldosera són un punt d’inflexió en la seva carrera, proposant l’assemblatge entre la seva habilitat com sanadora i/o canalitzadora i el seu treball artístic. D’una banda els tallers en els quals inicia als seus participants en el maneig del cos energètic en combinació amb les seves habituals eines com a artista mitjançant la llum, el llenguatge del cos i la instal·lació objectual a l’espai. Per un altre, les seves obres-assaig com a Economia de l’atzar diví (2013) en la Fundació Miró, o Aigua informada en Halfhouse (Barcelona), són el precedent de la seva nova aposta: Economia de la visió, una sèrie de lectures amb les quals sana espais en vies de canvi.

 


 

Taller de dibujo vivencial 1.0
a cargo de Eulàlia Valldosera i Elvira Pujol Masip

Organiza: Sitesize (Espai d’Art)

Fechas: lunes 27 de junio, 4 y 11 de julio (16h a 20:30h)
Lugar: Sitesize (Espai d’Art)

 

Este taller propone adentrarnos individual y colectivamente en el dibujo como herramienta y puerta al mundo sutil, desde la experiencia creadora de sus impulsoras y a partir de la colaboración surgida entre ellas.

Aunque se permite asistir a una sola sesión, el taller consta de tres sesiones con una periodicidad semanal con el objetivo de formar un grupo estable con una práctica continuada para constelar, entre todos, las búsquedas individuales, alcanzando los resultados de co-crear a un nivel profundo.

 

A partir de la línea iniciada por Eulàlia Valldosera en Economía de la visión con la acción de lectura, sanación y recodificación de unas viviendas, y de la práctica del dibujo desarrollada por Elvira Pujol Masip en su proyecto B3sti4ri0, rescataremos el dibujo como escritura cognitiva, capaz de desvelar la anatomía del dolor y la posible intromisión de programas colectivos heredados en nuestra memoria corporal. De la práctica del dibujo perceptivo y su interpretación extraeremos información vital para nuestra regeneración y autoconocimiento.

Aproximándonos a la obra del artista y médium Josefa Tolrà, investigaremos un lenguaje autónomo que nos acerque a la exploración de elementos capaces de analizar nuestra experiencia subjetiva. Desde esta condición, la línea dibujada es un organismo vivo y reflexivo de nuestro pensamiento producido en el tiempo presente, una meditación consciente y a su vez un acto de radicalidad hacia los modelos hegemónicos del capital simbólico impuesto. Desde una realidad que ella llamaba fluídica, la «Pepeta» no hace diferencia entre recibir y dar, y mientras dibuja revela y sana lo que aparece, sin diferenciar entre la realidad tridimensional del resto de dimensiones. Al dibujar Josefa Tolrà convoca el flujo de la luz a través suyo convertida en canal, por el que circula la información que recodifica todo aquello que capta con el ojo interior y el corazón.

Así como la escritura ha labrado el lado derecho y analítico del ser humano, reivindicamos esta otra manera de escribir desde el hemisferio olvidado, para poder llevar a cabo los cambios necesarios en nuestro entramado psíquico y hacer frente a un mundo que pide revisar nuestro concepto de economía entendida ya desde la reciprocidad.

 

Programa de taller previsto

 

sesión 1:
introducción
práctica de dibujo como experiencia perceptiva 1

sesión 2:
aproximación a la obra de Josefa Tolrà
práctica de dibujo como experiencia perceptiva 2

sesión 3:
co-creación e investigación
práctica de dibujo como experiencia perceptiva 3

 

Elvira Pujol Masip conduce talleres basados en la práctica del dibujo como herramienta de toma de contacto con el inconsciente y sabe interconectar el trabajo individual con el colectivo.

 

Eulàlia Valldosera aportará sus lecturas individuales a los temas dibujados mediante su arte de canalizar y su capacidad de visionar también los patrones arraigados en el cuerpo energético de algunos de los participantes.

 

———————————————————————

Este taller es una invitación abierta a quien se sienta llamado a iniciar una práctica del dibujo como medicina y gestadora de libertad. Las plazas son limitadas.

 Aportación por sesión de taller: 50€

 Las personas que asistan a las tres sesiones tienen un descuento de 20€ en el precio final.

 Se ruega máxima puntualidad, llevar lápices o tus herramientas preferidas de dibujo.

 Inscripciones entre el día 1 y 15 de junio con un breve texto de motivación de medio DIN A4 y un cv resumido en un DIN A4 al mail: territori(a)sitesize.net

 Se confirmará la plaza el día 17 de junio.

 Para que la reserva sea efectiva hay que abonar 30€ una vez confirmada la plaza.


Ver PDF català/castellà