REpensar Barcelona
REcuperar la Ciutat
 

texte jornades

 

REpensar Barcelona - REcuperar la Ciutat
Jornades de debat obertes
Reflexionar, debatre, transmetre. sentir la ciutat

abril - juliol del 2005

Cadascú desde la seva finestra, observem una ciutat que no ens agrada, i que no creix a la mida dels nostres desitjos sinó en una direcció que ens inquieta. En la última década Barcelona ha patit un procés dràstic de transformació cap a una ciutat desindustrialitzada. Quins n´han estat els causants? Serà cert el futur que promet l´Ajuntament en la seva publicitat: "Barcelona, posa´t guapa", "Ciutat del Coneixement"; o patirem una "ciutat de l´enriqueixement especulatiu"? Què hi ha amagat rere el "model Barcelona"? I, en el fons: És aquesta la ciutat en la que volem viure?

Des d´un grup heterogeni de persones de diversos col.lectius i entitats estem organitzant unes Jornades de reflexió entorn de la problemática de la ciutat contemporània des de les seves múltiples vessants (història, antropología, arquitectura, urbanisme, economia, ecología, cultura, moviments veïnals...).

Per això proposem uns sèrie de xerrades sobre els següents eixos temàtics:

    1. participació - autogestió - autoconstrucció
    2. metròpoli com a espai cultural / vida urbana -vida rural.
    3. ecologia - economia / densitat i usos
    4. propietat - possessió - us / dret a la ciutat

L´objectiu d´aquestes jornades és obrir un debat i reflexionar sobre les diverses problemàtiques urbanes.

Tractem de recuperar idees i models que han sorgit al llarg del temps i que sovint han caigut en l´oblit.

Les Jornades intenten crear un punt de trobada per a persones i col.lectius de procedència diversa, per a l´intercanvi disciplinar.

Volem el.laborar un conjunt de criteris i coneixements com a base per a iniciar un discurs urbà crític i alternatiu al model de ciutat oficial de Barcelona.

Programació completa a:

www.coordinadoraraval.org/repensarbarcelona

repensarbarcelona@sitesize.net

organitzan:

Plataforma Veïnal Contra l'Especulació - Coordinadora Contra l'Especulació del Raval - Arquitectes Sense Fronteres - Ateneu Enciclopedic Popular - Ciutat Cooperativa - Fundació d´Estudis Llibertaris - Oficina d'Okupació - Dep. Antropologia UB - Seminari d'Habitatge, Espai Públic i Precarietat del C.S.O Miles de Viviendas - Platoniq - Sitesize

tornar adalt

2005

descargues en pdf:

 
 
www.repensarbarcelona.org
repensarbarcelona@sitesize.net