CARTELL Presències i absències. Taller de paisatge

Aquest Cartell narra el desenvolupament del Taller fet amb l’IES Sagrada Familia, a partir dels treballs dels alumnes que hi han participat.
En motiu de la jornada de retorn del dissabte 30 d’abril es lliuraran a tots els assistents.