Construcció de la memòria i acció local

Més enllà dels documents i els registres, s’analitza mitjançant casos d’estudi de quina manera la relectura de la memòria es completa en la circulació pública i la disseminació social en diferents formats, objectius i oprtunitats de treball.

-Com les accions dialoguen i interpelen els contextes locals
-Participació en dinàmiques cultural col·laboratives
-Generació de procesos d’aprenentatge i empoderament


Sessió de treball al pati de Can Xalant