Per què un Laboratori?

Un laboratori es un lloc per investigar, experimentar i aprendre. Així, entenem aquest projecte com espai de mediació a diferents nivells.

    L’objectiu principal del programa pedagògic que proposem es establir vincles amb les comunitats locals i interpelar-los en la construcció d’un espai comú de participació, creació i acció pública entorn la temàtica expositiva i les seves derivacions. En aquest sentit l’exposició del pintor Vila-Puig “Presències i desaparicions” es constitueix com a dispositiu per fer emergir un treball relacional entre escoles, comisaris, artistes i públics diversos.

    El desplegament del fet expositiu com a narrativa del paisatge, de com imaginem i representem el lloc que habitem serà la clau de volta per intervenir i tensionar el treball des dels diferents tallers que configuren aquest Laboratori d’imaginaris.