Què conèixem de Caldes?

Sessió 1- Presentació del tema del taller de paisatge

Què conèixem, com connectem i reconeixem el paisatge de Caldes?

Què sabem de les formes de representació del paisatge i del seu valor de identificació amb ell?

Com ens situem personal i col·lectivament en relació als llocs?

>Pràctica personal i col·lectiva de reconeixement d’elements de l’imaginari paisatgístic de Caldes.

 

Veure els mapes dels alumnes de 3er i 4art curs
Veure els mapes dels alumnes de 6è curs