Geografia Espiritista_

 • acció:
  Geografia Espiritista_
 • lloc:
  recorregut a la Font de les Escaldes de Caldes de Montbui
 • dates:
  21 d’octubre de 2012
 • comunitats:
  -Arxiu Historicofotogràfic de la Unió Excursionista de Sabadell
  -CECMO Centre Excursionista de Caldes

L’adscripció de la cultura obrera a la creença espiritista, manifestava unes inquietuts i delatava uns objectius molt precisos. L’alliberament de l’espiritualitat, reprimida pel dogma i el control de l’església Catòlica. I per una altra part, una necessitat de coneixement esperançada en les conquestes científiques, vers una aproximació més diàfana de la comunió amb la natura.

El Centres espiritistes complien amb l’objectiu de proporcionar una sociabilitat a partir d’un discurs i unes organitzacions pròpies, per a una millora cultural i social que es desitjava universal. Apostaven per definir una salut física i espiritual a l’abast de tothom, per proporcionar una explicació a la vida i al cosmos, abans i després de la mort, que va crear una comunió de persones entregada a compartir i a pensar plegades.

El Centre d’Estudis Psicològics de Sabadell, creat el 1911 i clausurat el 1939 per la dictadura, va ser un centre de referència a nivell local i nacional. Les excursions setmanals dels seus membres a paratges escollits del paisatge proper, ens els mostra en una cordialitat sana, en un reconeixement de la natura encara fora de tota espectacularitat artificial.

A partir de la troballa del fons fotogràfic de les sortides del Centre d’Estudis Psicològics de Sabadell i seguint la pràctica dels espiritistes de principi de segle proposem l’itinerari a la Font de les Escaldes com a acció encarnada de la vida i de relació espiritual amb la natura, tal i com aquesta comunitat entenia la geografia barcelonina als anys 20.