Vivimos en Bellvitge_

 • exposició:
  Vivimos en Bellvitge_¡Catalunya termina aquí!¡Aquí empieza Murcia!
 • lloc:
  Museu de L’Hospitalet l’Harmonia espai d’Art
 • dates:
  del 14 de febrer al 24vde març
 • comunitats:
  -Candel’Hart, grup de pintores amateur de Bellvitge
  -IES Bellvitge, primer curs de batxillerat artístic (35 alumnes)
  -LaFundició, cooperativa dedicada a les pràctiques artistiques i l’educació, col·labora amb diverses entitats del barri.

 

Vivimos en Bellvitge
¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!

Aquesta exposició es presenta com un diàleg obert amb la ciutat i amb algunes experiències del barri de Bellvitge, un itinerari possible pels imaginaris i per les vivencies d’habitar aquest barri de L’Hospitalet. El punt de partida és un treball en procés que s’articula entre diferents comunitats i col·lectius en la definició de les seves identitats i representacions, així com de l’imaginari del territori .

Al 2015 es celebrarà el 50 aniversari de la construcció del barri. L’associació de veïns de Bellvitge i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet impulsen el projecte Bellvitge50 una proposta que vol recopilar els materials generats al barri en aquests 50 anys, produir-ne de nous i disenyar un ventall de materials pedagògics per tal de facilitar que les histories de Bellvitge esdevinguin als curriculums dels centres educatius del barri i de L’Hospitalet.

Des de L’Harmonia volem aportar una mirada des de la creació contemporània i obrir un espai de trobada i de reflexió al fet de la celebració de l’aniversari de Bellvitge. Ens agradaria poder activar un espai comú ple de diferències i des d’on les pràctiques, espais i col·lectius més invisibilitzats en la construcció de la memòria històrica puguin reescriure un ventall de relats que problematitzin des d’on, com i el per què de les narracions normalitzadores

L’exposició es vertebra en dos eixos:
Vivimos en Bellvitge i ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!

Vivimos en Bellvitge mostra mitjançant el treball de LaFundició amb el col·lectiu Candel’Hart i l’artista Jessica Espinoza un arxiu d’imatges serigràfiques construïdes col·lectivament que es va encetar al desembre del 2011 i que es va mostrar per primera vegada al Centre Cultural de Bellvitge al febrer del 2012. El procés de treball ha volgut revisar l’imaginari consensuat al voltant de la memòria històrica del barri de Bellvitge i cercar la manera de introduir noves veus, matissos i contradiccions que ens allunyen de relats èpics però que ens apropen a noves possibilitats d’entendrer les nostres realitats des de la multitut de relats enfrontats que ens travessen i per tant de repensar-les i reconstruir-les.

En aquest marc vam proposar a l’IES Bellvitge treballar en la realització de unes cartografies que representessin dins un panorama mutable les diferents manifestacions culturals que s’havien arrelat, insinuat, frustat o negat dins el territori. Aquestes cartografies en moviment volen convertir-se en una eina que pugui reactivar al barri una visió complexa de la cultura en estreta relació amb la política, la economia i la societat i amb la necessitat de la implicació directa de la ciutadania en la seva governança.

Per altra banda ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! és una iniciativa de Sitesize que itinera per diversos espais expositius de la metròpolis de Barcelona i que tracta de connectar el fons fotogràfic i documental de projecte amb realitats i comunitats locals. Aquest projecte neix al 2011 amb el propòsit de revisitar alguns dels llocs de la regió metropolitana en diferents èpoques i circumstàncies, on es manifesten formes d’autoaprenentatge popular que van fer de la cultura un mitjà d’emancipació.

En aquesta ocasió a L’Hospitalet es mostra una selecció del fons documental del projecte juntament amb una recerca desenvolupada per Sitesize a partir de material d’arxiu textual i fotogràfic de la història recent de la ciutat de L’Hospitalet i del barri de Bellvitge en particular. Aquest treball vol connectar-se amb les experiències de construcció social des de la cultura i la iniciativa veïnal a Bellvitge per reconèixer la seva rica història d’activació social i cultural i també les seves contradiccions. Des de la lectura creuada del que ens manifesten aquests documents d’arxiu i de l’atenció posada en les accions i els relats actuals, es proposa un treball audiovisual per rellegir en l’imaginari del barri, el paper que ha tingut el procès d’autoaprenentatge, l’acció directa, la condició femenina i el compromís de les dones de Bellvitge en les lluites veïnals.

LAB
En paral·lel en aquests dos eixos de treball, una part de l’espai expositiu es destina a espai de producció de continguts de les comunitats que hi participen en el projecte. Al mateix temps aquest espai “laboratori” s’ofereix i romandrà obert a les aportacions de les entitats i persones que així ho desitgin durant tot el temps que duri l’exposició.

Sessions públiques
Dins el marc de l’exposició volem convocar dues sesssions públiques per tal de posar en comú i valorar el treball realitzat:

-Taula de debat entorn la construcció social de les dones de Bellvitge
-Taula de treball entorn el procés de creació engegat a l’IES Bellvitge

——————————————————————————————————-

Esta exposición se presenta como un diálogo abierto con la ciudad y con algunas experiencias del barrio de Bellvitge, un itinerario posible por imaginarios y por las vivencias de habitar este barrio de L’Hospitalet. El punto de partida es un trabajo en proceso que articula entre diferentes comunidades y colectivos en la definición de sus identidades y representaciones, así como del imaginario del territorio.

En el 2015 se celebrará el 50 aniversario de la construcción del barrio. La Asociación de vecinos de Bellvitge y el Centro de Estudios de L’Hospitalet impulsan el proyecto bellvitge50 una propuesta que quiere recopilar los materiales generados en el barrio en estos 50 años, producir otros nuevos y diseñar un abanico de materiales pedagógicos para facilitar que las historias de Bellvitge aparezcan en los curriculums de los centros educativos del barrio y de L’Hospitalet.

Desde L’Harmonia queremos aportar una mirada desde la creación contemporánea y abrir un espacio de encuentro y de reflexión a la celebración del aniversario de Bellvitge. Nos gustaría poder activar un espacio común lleno de diferencias y desde donde las prácticas, espacios y colectivos más invisibilizados en la construcción de la memoria histórica puedan reescribir un abanico de relatos que problematicen desde dónde, cómo y el por qué de las narraciones normalizadoras.

La exposición se vertebra en dos ejes:
Vivimos en Bellvitge y ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!

Vivimos en Bellvitge muestra mediante el trabajo de LaFundició con el colectivo Candel’Hart y el artista Jessica Espinoza un archivo de imágenes serigráficas construidas colectivamente que se inició en diciembre de 2011 y que se mostró por primera vez al centro Cultural de Bellvitge en febrero de 2012. El proceso de trabajo ha querido revisar el imaginario consensuado en torno a la memoria histórica del barrio de Bellvitge y buscar la manera de introducir nuevas voces, matices y contradicciones que nos alejan de relatos épicos pero que nos acercan a nuevas posibilidades de entender nuestras realidades desde la multitud de relatos enfrentados que nos atraviesan y por tanto de repensarlos y reconstruirlos.

En este marco propusimos en el IES Bellvitge trabajar en la realización de unas cartografías que representaran en un panorama mutable las diferentes manifestaciones culturales que se habían arraigado, insinuado, frustrado o negado dentro del territorio. Estas cartografías en movimiento quieren convertirse en una herramienta que pueda reactivar en el barrio una visión compleja de la cultura en estrecha relación con la política, la economía y la sociedad y con la necesidad de la implicación directa de la ciudadanía en su gobernanza.

Por otra parte ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! es una iniciativa de Sitesize que itinera por varios espacios expositivos de la metrópolis de Barcelona y que trata de conectar el fondo fotográfico y documental del proyecto con realidades y comunidades locales. Este proyecto nace en 2011 con el propósito de revisitar algunos de los lugares de la región metropolitana en diferentes épocas y circunstancias, donde se manifiestan formas de autoaprendizaje popular que hicieron de la cultura un medio de emancipación.

En esta ocasión en L’Hospitalet se muestra una selección del fondo documental del proyecto junto con una investigación desarrollada por Sitesize a partir de material de archivo textual y fotográfico de la historia reciente de la ciudad de L’Hospitalet y del barrio de Bellvitge en particular. Este trabajo quiere conectarse con las experiencias de construcción social desde la cultura y la iniciativa vecinal en Bellvitge para reconocer su rica historia de activación social y cultural y también sus contradicciones. Desde la lectura cruzada de lo que nos manifiestan estos documentos de archivo y de la atención puesta en las acciones y los relatos actuales, se propone un trabajo audiovisual para releer en el imaginario del barrio, el papel que ha tenido el proceso de autoaprendizaje, la acción directa, la condición femenina y el compromiso de las mujeres de Bellvitge en las luchas vecinales.

LAB
En paralelo en estos dos ejes de trabajo, una parte del espacio expositivo se destina a espacio de producción de contenidos de las comunidades que participan en el proyecto. Al mismo tiempo este espacio «laboratorio» ofrece y permanecerá abierto a las aportaciones de las entidades y personas que así lo deseen durante todo el tiempo que dure la exposición.

Sesiones públicas:
Dentro del marco de la exposición queremos convocar dos sesiones públicas para poner en común y valorar el trabajo realizado:

-Mesa de debate sobre la construcción social de las mujeres de Bellvitge
-Mesa de trabajo en torno al proceso de creación iniciado en el IES Bellvitge

 

Organitza:
LaFundició
Sitesize

Amb la col·laboració de:
IES Bellvitge
Candel’Hart

Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya Oficina de suport a la iniciativa Cultural
Museu l’Harmonia